Instruktører

I marts 2009 indgik Havkajaksamrådet og Dansk Kano- og Kajakforbund en aftale om nye standarter for havkajakuddannelse i Danmark. Det drejer sig dels om et roeruddannelsesystem, EPP (Euro Paddle Pass) og en instruktøruddannelsessystem, DKF-instruktør Hav.
De nye standarter afløser Havkajaksamrådets tidligere ’Vejledende retningslinier til niveauer i havkajak-uddannelse.

 

For godkendte DKF Instruktørere kilk på DKF Instruktør

 

 

Havkajakinstruktørere godkendt efter ’Vejledende retningslinier til niveauer i havkajak-uddannelse' se Godkendte Instruktører
Havkajakvejledere godkendt efter ’Vejledende retningslinier til niveauer i havkajak-uddannelse' se Godkendte Instruktører

DISSE RETNINGELINIER ER IKKE LÆNGERE GÆLDENDE!