Normer & Standarder

for havkajakuddannelser

 

I marts 2009 indgik Havkajaksamrådet og Dansk Kano- og Kajakforbund en aftale om nye standarter for havkajakuddannelse i Danmark. Det drejer sig dels om et roeruddannelsesystem, EPP (Euro Paddle Pass) og en instruktøruddannelsessystem, DKF-instruktør Hav. 

De nye standarter afløser Havkajaksamrådets tidligere ’Vejledende retningslinier til niveauer i havkajak-uddannelse.

 

Nedenfor ses tillige normer og standarter for Havkajaksamrådets tidligere ’Vejledende retningslinier til niveauer i havkajak-uddannelse'. DISSE RETNINGELINIER ER IKKE LÆNGERE GÆLDENDE!