Forfatter: Havkajaksamraadet (side 2 af 2)

Referat 25/10-2017

Referat for Havkajaksamrådets møde:

Download referatet her: Havkajaksamrådsmøde referat 251017

Førstehjælp ved sejlads i havkajak

I april 2017 kom der informationer om det nye førstehjælpskursus for havkajak-instruktører og andre, der beskæftiger sig med sejlads i mindre fartøjer og søsport. Kurset hedder ”førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” og varer 8 timer. Kurset kan altså tages på en dag.
Det erstatter det tidligere krav om et 12 timers førstehjælpskursus for ansvarlige ved sejladsaktiviteter.

Fremover gælder førstehjælps kurser i 2 år og Søfartsstyrelsen og Dansk FørstehjælpsRåd (DFR) anbefaler , at man tager ”opdatering af førstehjælp ved hjertestop” og ”opdatering af livreddende førstehjælp” inden 24 måneder.

Link:  http://xn--frstehjlpsrd-3cbj7x.dk/2017/04/20/ny-forstehjaelpsuddannelse-mindre-fartojer-og-sosport/ 

Referat 6/3-2017

Referat for Havkajaksamrådets møde:

Download referatet her:  Havkajaksamråd referat 060317

EPP bliver til IPP

DKF har pr. 1. januar 2017 ændret navnet på egenfærdighedssystemet fra EPP (Euro Paddle Pass) til IPP (I Paddle Pass) og IPP erstarter også instruktør-titlerne fra “DKF Instruktør” til “IPP Instruktør”.

Link: http://kano-kajak.org/roeruddannelse-ipp/

 

Referat 26/10-2016

Referat for Havkajaksamrådets møde:

Download referatet her: Havkajaksamrådsmøde referat 261016

Referat 17/3-2016

Referat for Havkajaksamrådets møde:

Download referat her: Havkajaksamrådsmøde referat 170316

Nyrevideret besætningsfastsættelses-bekendtgørelse fra Søfartsstyrelsen marts 2015

Så er den færdige revidere bekendtgørelse om besætningsfastsættelse fra Søfartsstyrelsen kommet.

Den siger ganske som forventet, at man ved samsejlads med små fartøjer, som minimum skal have en mandskab på en og man skal have beskrevet mandsskabsfastsættelsen i sikkerhedsinstruksen. (der vil jo være mange gange, hvor der alligevel skal være to eller flere.)

Den nye bekendtgørelse lægger også op til, at mandskab nr. to mv. kan have “færre” kompetencer end den ansvarlige for sejladsen.
Ligesom på andre store både, hvor der er kaptajn og matroser med hver deres uddannelsesniveau.

Den nyreviderede bekendtgørelse finder du som PDF fil her.

Nyere indlæg

© 2024 Havkajaksamrådet

Tema af Anders NorenOp ↑