Kategori: Nyheder

Normen for IPP 1-4-niveauerne for egenfærdighed er opdateret

Opdateringen kommer ifm. en større revision af det fælles-europæiske EPP 2-niveau (Euro Paddle Pass), der også indbefatter den danske Havkajak IPP 2-norm. I den forbindelse er skemaet med overblikket over IPP 1-4-niveauerne forenklet

Her er de mest betydelige ændringer på IPP2-niveauet:

  • Højt støttetag udgår
  • Dobbelt Makkerredning (2 mand i vandet) udgår
  • Eskimoredning skifter navn til Assisteret Grønlændervending
  • Sideforflytning kan udføres valgfrit med 2 forskellige teknikker

Link til IPP1-4 hos DKF

SejlSikkert Alarm-app anbefales til havkajakroere

Søsportens sikkerhedsråd og SejlSikkert har udgivet SejlSikkert Alarm app’en(tidligere kaldt SafeTrx). App’en er meget relevant for havkajaksejlere, da den med et enkelt klik kan slå alarm fra mobiltelefon.
App’en opgiver din position via mobilens GPS, så redningsmandskabet ved præcis, hvor de skal sende hjælpen hen og derved spares tid på unødig eftersøgning. Appen, som er en ekstra sikkerhed til dig, der bruger mobilen som livline til land, fås både til iOs og til Android

https://www.respektforvand.dk/paa-havet/sejlsikkert

Hent pressemeddelelse her:  Pressemeddelse for Sejlsikkert Alarm app

Rapport om Blåt Friluftsliv

En stor undersøgelse i 2015/16 af danskernes brug af havet og kysten er blevet til en endelige rapport ’Danskerne Blå Friluftsliv’. Der er fortsat aktivitet omkring kortlægningen – og du kan deltage i undersøgelsen. Projektet har til formål at undersøge hvilke faciliteter, de forskellige kyst- og havorienterede friluftsaktiviteter bruger.

Læs mere på havfriluftsliv.dk

Natur- og dyrevenlig havkajakroning

Læs folderen online her!

Havkajakhæfter fra Ungdomsringen

Ungdomsringen har udgivet og reviderede løbende hæfter:

HAVKAJAKROER

Kajaktyper, udstyr, påklædning, vind og vejr, Færdsel i naturen, sikkerhed samt de grundlæggende ro- og sikkerhedsteknikker ud fra Havkajaksamrådts vejledende retningslinier på havkajakroer-niveauet. Opdateret marts 2017

 

HAVKAJAKINSTRUKTØR 2

Kajakhistorie, om kajaktyper og konstruktion, teori og pædagogik og lederegenskaber, teknik i praksis ud fra HAVKAJAKSAMRÅDETS vejledende retningslinier.  Opdateret juli 2018

Find mere information på ungdomsringen.dk

DKF ansøgning om EPP5

DKF har ansøgt den europæiske kano og kajak-sammenslutning EPP om at afvikle kursus og eksamen med en dansk version af EPP5-niveau. Ansøgningen vil blive behandlet på næste EPP core meeting i marts. Bliver ansøgningen godkendt, forestår der et stort arbejde med at udforme niveaubeskrivelsen.

EPP5-kursus og prøve skal afholdes under forhold der for en dels vedkommende ikke findes i Danmark, såsom overfalls og klippekyst. Derfor vil en del af kursus og prøve blive afholdt i udlandet.

DGI lancerer nyt uddannelsessystem

DGI har valgt ikke at tilslutte sig samarbejdet om EPP og DKF instruktøruddannelser, og har lavet deres eget uddannelsessystem. DGI Karpenhøj uddanner fortsat EPP og DKF-instruktører.

Læs mere herom på DGIs hjemmeside DGI.dk.

Førstehjælp ved sejlads i havkajak

I april 2017 kom der informationer om det nye førstehjælpskursus for havkajak-instruktører og andre, der beskæftiger sig med sejlads i mindre fartøjer og søsport. Kurset hedder ”førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” og varer 8 timer. Kurset kan altså tages på en dag.
Det erstatter det tidligere krav om et 12 timers førstehjælpskursus for ansvarlige ved sejladsaktiviteter.

Fremover gælder førstehjælps kurser i 2 år og Søfartsstyrelsen og Dansk FørstehjælpsRåd (DFR) anbefaler , at man tager ”opdatering af førstehjælp ved hjertestop” og ”opdatering af livreddende førstehjælp” inden 24 måneder.

Link:  http://xn--frstehjlpsrd-3cbj7x.dk/2017/04/20/ny-forstehjaelpsuddannelse-mindre-fartojer-og-sosport/ 

EPP bliver til IPP

DKF har pr. 1. januar 2017 ændret navnet på egenfærdighedssystemet fra EPP (Euro Paddle Pass) til IPP (I Paddle Pass) og IPP erstarter også instruktør-titlerne fra “DKF Instruktør” til “IPP Instruktør”.

Link: http://kano-kajak.org/roeruddannelse-ipp/

 

Nyrevideret besætningsfastsættelses-bekendtgørelse fra Søfartsstyrelsen marts 2015

Så er den færdige revidere bekendtgørelse om besætningsfastsættelse fra Søfartsstyrelsen kommet.

Den siger ganske som forventet, at man ved samsejlads med små fartøjer, som minimum skal have en mandskab på en og man skal have beskrevet mandsskabsfastsættelsen i sikkerhedsinstruksen. (der vil jo være mange gange, hvor der alligevel skal være to eller flere.)

Den nye bekendtgørelse lægger også op til, at mandskab nr. to mv. kan have “færre” kompetencer end den ansvarlige for sejladsen.
Ligesom på andre store både, hvor der er kaptajn og matroser med hver deres uddannelsesniveau.

Den nyreviderede bekendtgørelse finder du som PDF fil her.

© 2024 Havkajaksamrådet

Tema af Anders NorenOp ↑