Vi er ude på Nettet med jævne mellemrum. Når vi finder et godt web-sted, skriver vi det her for at du kan få glæde af det. Vælg et af vore emner i listen nedenfor, og vælg derefter den URL du vil besøge.

 

Organisationer repræsenteret i Havkajaksamrådet

 

Sikkerhed

  • www.dmi.dk  Danmarks meteorologiske institut. Alt om vejret i Danmark.
  • www.frv.dk   Farvandsvæsnet. Prognoser for vind, strøm, bølger m.m.
  • www.soesport.dk  Søsportens Sikkerhedsråd. Sikkerhed til søs, div foldere om sikkerhed.

 

Internationalt

 

Diverse