Normer & Standarder for havkajakuddannelser

I marts 2009 indgik Havkajaksamrådet og Dansk Kano- og Kajakforbund en aftale om nye standarter for havkajakuddannelse i Danmark. Det drejede sig dels om et roeruddannelsesystem, EPP (Euro Paddle Pass) og en instruktøruddannelsessystem, DKF-instruktør Hav. I 2017 kom begge systemer under nyt navn – IPP (I Paddle Pass) – og flere discipliner (Kano, Turkajak, Kapkajak, Polokajak, Surfkajak,  Surfski, SUP) er siden kommet med

De nye standarter afløser Havkajaksamrådets tidligere ’Vejledende retningslinier til niveauer i havkajak-uddannelse.

EPP – Euro Paddle Pass

Henvisning til beskrivelse af tekniske standarter for “Færdighedsniveau i havkajak EPP 1-4” på DKFs hjemmeside: Klik her

DKF ’s Instruktøruddannelse

DKF’s instruktørkurser og –prøver, har til formål at træne (og teste) instruktører i alt fra instruktion af absolut nybegyndere til individuel og målrettet undervisning og coaching af erfarne kajakroere, samt det at lede og organisere grupper på vandet.

Instruktørniveauerne er tæt forbundet med roerniveauerne (IPP), idet roerniveauerne er en forudsætning for deltagelse på Instruktøruddannelsen. Det fungerer således, at man skal have bestået det overliggende roerniveau for at gå til prøve på det underliggende instruktørniveau (fx. IPP3-niveauet for at blive Instruktør 2).
Instruktørniveauet refererer også til roerniveauet ved at angive, hvilket roerniveau instruktøren kan undervise på. En DKF IPP Instruktør 1 har således kompetence til at undervise på IPP-roerniveau 1, en DKF- instruktør 2 har kompetence til at undervise på IPP-roerniveau 2 osv.

Til hvert instruktørniveau hører, som i roeruddannelsen, et kursus og en prøve. På kurserne trænes du i og præsenteres for de praktiske og teoretiske elementer, der ligger i niveauet. Til prøven testes du i de praktiske færdigheder og den teoretiske indsigt, der kræves for at bestå niveauet.

På DKF Instruktør 1 afvikles kursus og prøve som et samlet forløb, hvor deltagerne undervises og evalueres løbende. Deltagelse er altså i sig selv ikke nok til at bestå. Det er et krav, at man i løbet af kurset/prøven har demonstreret de færdigheder og den viden, der ligger i niveau for at opnå det.
På DKF Instruktør 2-3 er kursus og prøve adskilte forløb, og det er nødvendigt at træne/studere mellem kursus og prøve for at bestå prøven. For at deltage i en Instruktørprøve 2 eller 3 er det et krav, at man har bestået det underliggende instruktørniveau samt deltaget i kursusdelen til det pågældende niveau.

Til alle kurser og prøver skal der medbringes gyldig dokumentation for alle forudsætningskrav, samt billedlegitimation.

  • Se Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør her
  • Se desuden DKFs årsmagasin her
  • Kontakt DKF for yderligere information.

Se grafisk opstilling af sammenhæng mellem Roerniveau (EPP) og Instruktørniveau:  EPP-DKF inst grafisk