Side 2 af 2

Referat 6/3-2017

Referat for Havkajaksamrådets møde:

Download referatet her:  Havkajaksamråd referat 060317

EPP bliver til IPP

DKF har pr. 1. januar 2017 ændret navnet på egenfærdighedssystemet fra EPP (Euro Paddle Pass) til IPP (I Paddle Pass) og IPP erstarter også instruktør-titlerne fra “DKF Instruktør” til “IPP Instruktør”.

Link: http://kano-kajak.org/roeruddannelse-ipp/

 

Nyrevideret besætningsfastsættelses-bekendtgørelse fra Søfartsstyrelsen marts 2015

Så er den færdige revidere bekendtgørelse om besætningsfastsættelse fra Søfartsstyrelsen kommet.

Den siger ganske som forventet, at man ved samsejlads med små fartøjer, som minimum skal have en mandskab på en og man skal have beskrevet mandsskabsfastsættelsen i sikkerhedsinstruksen. (der vil jo være mange gange, hvor der alligevel skal være to eller flere.)

Den nye bekendtgørelse lægger også op til, at mandskab nr. to mv. kan have “færre” kompetencer end den ansvarlige for sejladsen.
Ligesom på andre store både, hvor der er kaptajn og matroser med hver deres uddannelsesniveau.

Den nyreviderede bekendtgørelse finder du som PDF fil her.

Nyere indlæg »

© 2019 Havkajaksamrådet

Tema af Anders NorenOp ↑