I marts 2009 indgik Havkajaksamrådet og Dansk Kano- og Kajakforbund en aftale om nye standarter for havkajakuddannelse i Danmark. Det drejer sig dels om et roeruddannelsesystem, EPP (Euro Paddle Pass) og en instruktøruddannelsessystem, DKF-instruktør Hav. De nye standarter afløser Havkajaksamrådets tidligere ’Vejledende retningslinier til niveauer i havkajak-uddannelse.

DKF

Klik her for at se alle certificerede DGI Instruktører Hav

Andre

Hvis du ikke figurerer under DKF eller DGI, så tjek op på om du er recertificeret hos din forening.

VI har tidligere listet havkajak-instruktører og Havkajakvejledere, der blev godkendt efter hhv. “Vejledende retningslinier til niveauer i havkajak-uddannelse” og “Vejledende retningslinier til niveauer i havkajak-uddannelse”. Det gør vi ikke længere, da DISSE RETNINGELINIER ER IKKE LÆNGERE GÆLDENDE!