Al henvendelse, inkl. pressekontakt bedes rettet til:

Formand
Vagn Adler Sørensen
Email: info@havkajaksamraad.dk
Telefon: 3060 1962

Havkajaksamrådets repræsentant i Søsportens Sikkerhedsråd
Søren Andkjær

Webansvarlig
Søren Søborg
Email: ss@oure.dk