Så er den færdige revidere bekendtgørelse om besætningsfastsættelse fra Søfartsstyrelsen kommet.

Den siger ganske som forventet, at man ved samsejlads med små fartøjer, som minimum skal have en mandskab på en og man skal have beskrevet mandsskabsfastsættelsen i sikkerhedsinstruksen. (der vil jo være mange gange, hvor der alligevel skal være to eller flere.)

Den nye bekendtgørelse lægger også op til, at mandskab nr. to mv. kan have “færre” kompetencer end den ansvarlige for sejladsen.
Ligesom på andre store både, hvor der er kaptajn og matroser med hver deres uddannelsesniveau.

Den nyreviderede bekendtgørelse finder du som PDF fil her.